Tätä neuvontaa on lähdetty kasaamaan siksi, että digitaalisuus haastaa myös vientiyritysten perinteisen tavan tehdä myyntiä ja markkinointia.

Ostovallankumous

Mika D. Rubanovitschia lainaten on tapahtunut ostovallankumous: " perinteinen myyntitoiminta on tekemässä kuolemaa asiakkaiden ostokäyttäytymisen nopean muutoksen seurauksena ".

Ostoprosessi

"Ymmärrys siitä että et ole myyntiprosessissa, vaan asiakkaan ostoprosessissa on lähtökohta ajattelu- ja toimintatavan muutokselle. Myyntihattu on muuttunut asiantuntijahatuksi, joka pitäisi pystyä integroimaan asiakkaan ostopolulle. Eikä riitä että tämä tapahtuu vain henkilökohtaisessa myyntityössä vaan tämän pitää tapahtua kaikilla yrityksen (lue brändin) rajapinnoilla " (Jarmo Lipiäinen 2015).

Digiajan kansainvälistyminen

"Kansainvälisille markkinoille ei enää mennä, vaan siellä ollaan". Tähän Ilkka Puikkosen 2015 pieneen sanaleikkiin sisältyy suuri ajatus, joka haastaa yritysten ja konsulttien perinteistä tapaa tehdä ja toteuttaa kansainvälistymistä. Kohdemarkkinat eivät välttämättä ole siellä jossain kaukana, markkina raporttien takana, vaan ihan siinä kasvojen edessä puhelimen tai läppärin muodossa. Myyntikanavien, partnereiden ja asiakkaiden löytäminen ei välttämättä vaadi lentolippua tai sitä perinteistä messumatkailua, vaan yritys "löydetään" mistäpäin maailmaa tahansa, jos digitaalinen markkinointi on ymmärretty ja toteutettu oikein.


Vaikka olisit näistä väitteitä mitä tahansa mieltä, fakta on, että yli 50% B2B-yritysten ostoprosessista tehdään verkossa. Asiakkaat ovat siellä joko sinun tai kilpailijasi kanssa. The Buyer Has Changed Forever - Buyers will work with those that add the most value !digibarometri

Suomalaisten Pk-yritysten nykytila digimarkkinoinnin suhteen on hälyttävä.

 

Vain 20% Pk-yritysbarometriin vastanneista yrityksistä hyödyntää digitaalisia kanavia palvelujen jakelussa ja markkinoinnissa (Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2015).

 

Tälle pitää tehdä nyt jotain jotain.

suomi nousuun

Kuten tiedämme Suomi on vaikeassa taloustilanteessa. Tällä hetkellä pienet ja keskisuuret yritykset ovat niitä, jotka työllistävät ja kasvavat. Tällä hetkellä Pk yritysten osuus viennin kokonais arvosta on alle 15% (Lähde: Tulli). Tämä on liian vähän.

 

Uskomme, että panostamalla Pk-yritysten kasvu ja vientiedellytyksiin Suomi saadan takaisin kasvu-uralle.Mahdollisuus suomelle

Ostamisesta on siis iso osa siirtynyt verkkoon. Sinne siirtyy myös myyminen. On jo kliseeksi muodostunut sanonta, että suomalaiset eivät osaa myydä ja markkinoida. Digitaalinen myynti ja markkinointi vaatii teknologia osaamista, jota meillä suomalaisilla perinteisesti pitäisi riittää yllin kyllin. Oikein toteutettuna digitaalisella markkinoinnilla voi saavuttaa asiakkaita mistä päin maailmaa tahansa. Myynnin fyysinen presenssi ei ole enää ennakkoehto. Prospektien etenemistä "digitaalisissa osto poluissa" voidaan seurata kotisohvalta.

 

Henkilökohtaiset kohtaamiset ja ihmisten välinen vuorovaikutus eivät katoa myynnin digitalisoitumisen myötä, vaan niistä on mahdollisuus tulla mielekkäämpiä. Suomalainen PK-yritys voi käyttää myynnin harvat, arvokkaat resurssit järkevästi (oikea aikaisesti) asiakas kokemuksen ja arvon luonin maksimoimiseksi sekä kaupan loppuun saattamiseksi.

 

On puhuttu myös, että suomessa ei osata johtaa markkinointia. Kun myynnin digitalisaation myötä myynti ja markkinointi yhdistyvät markkinoinnin johtamisella on mahdollisuus ottaa sille kuuluva paikka.

 

Digitaalinen myynti ja markkinointi on mahdollisuus meille suomalaisille.