Yrityksen oma verkkopresenssi

 

"Mitä on verkkopresenssi? Se on läsnäolonne netissä. Siihen kuuluvat tavoitteenne, kanavat, kohderyhmät, toiminta-ajatuksenne ja sisällöt.

 

Millaista on hyvä verkkopresenssi? Se on tavoitteiden mukaista läsnäoloa. Markkinajohtajan, asiantuntijan ja perusPertin tavoitteet ovat yleensä erilaiset. Brändistään välittävän yrityksen on otettava koko netti haltuun. Verkon menestyjät ovat ahkeria sisällöntuottajia ja proaktiivisia asiakaspalvelijoita. On oltava läsnä siellä, missä kuluttajatkin ovat ja mielellään vielä brändin mukaisesti joka kanavassa."

 

(Grapewine 2015)

 

Verkkopresenssillä tarkoitetaan siis laajasti katsottuna yrityksen rakentaamaa kuvaa itsestään verkossa (niin verkkosivuilla, kuin eri SOME kanavissa). Tässä yhteydessä keskitytään kuitenkin siihen onko yritys ylipäätään verkossa? Missä eri kanavissa ollaan ja missä pitäisi olla? Löytääkö asiakas yrityksen verkosta? Mitataanko verkkopresenssiä mitenkään ja onko se tavoitteellista toimintaa ylipäätään.

 

Tässä moduulissa tutustutaan verkkopresenssin konsepteihin ja työkaluihin, jotka ovat digitaalisen markkinoinnin kulmakiviä: analytiikkaan, hakusana-analyysiin, hakukone- ja konversio-optimointiin, laskeutumissivuihin, markkinoinnin automaatioon ja verkkokauppaan.