Konversio-optimointi

Verkkosivujen tekemisen päämääränä pitäisi olla myynnin kasvattaminen. Verkkosivut rakennetaan siis myyntikoneeksi. Ongelmana on kuitenkin, että ainoastaan 2% - 3 % sivuille ohjatuista päätyvät tekemään sivuilla jotain. (Tässä lisää tutkimuksia

 

Konversio-optimoinnissa (CRO pyritään rakentamaan verkkosivut siten, että ne saisivat mahdollisimman monet sivun vierailijat toteuttamaan verkkosivun ylläpitäjän sivuilleen asettamia liiketoiminnallisia tavoitteita. Eli kun hakukone optimoinnilla pyritään parantamaan verkkosivujen näkyvyyttä ja saamaan lisää kävijöitä, niin konversio-optimoinnissa pyritään saamaan kävijät toimimaan - ostamaan tai jättämään digitaalisia jalanjälkiä.

 

Konversioaste

 

Verkkosivujen konversioaste (CR - Conversion Rate) on sivuston tavoitteen toteuttaneiden kävijöiden suhde kokonaiskävijämäärään. Kun tiedät kuinka montako konversiota on tapahtunut jonkun tietyn ajanjakson aikana ja kuinka monta kävijää sivustollasi on ollut tuona aikana, voit laskea joko koko sivuston kattavan konversioasteen tai yksittäisen sivun konversioasteen. Yleensä yksittäisen sivun konversioaste on hyödyllisempi koska se on tarkempaa tietoa, johon sinun on helpompi reagoida – tiedät missä vika sijaitsee tai tiedät mikä sivuilla toimii.

 

Konversioasteen mitattaaminen on osa analytiikan perusteita. Mittaaminen onnistuu helposti nykypäivän työkaluilla. Esim. Google Analyticsiin voidaan määritellä erilaisia (liiketoiminnallisia) tavoitteita kuten että kävijä vierailee lataa ilmainen opas -sivulla, joka tarkoittaa sitä että hän on jättänyt yhteystiedot mahdollisesti kiinnostunut ko. aihealueesta. Google Analytics laskee konversioasteen määritellyille tavoitteille automaattisesti ja raportoi ne analysoitavaksi.

 

A/B-testaus

 

A/B testauksessa testataan kahta eri versioita yhdestä verkkosivusta ja mitataan kumpi sivu myy paremmin. Voimme esim. testata otsikon muuttamista ohjaamalla puolet liikenteestä kummallekin versiolle ja mitata kuinka muutos vaikuttaa sivustosi konversioasteeseen. A/B-testaaminen on oleellinen osa konversio-optimointia koska se kertoo mitkä muutokset toimivat ja mitkä eivät.

 

Verkkosivujen ja verkkokaupan konversio-optimointi on jatkuva prosessi, joka vaatii verkkosivujen julkaisujärjestelmällä (CMS) helppoa muokattavuutta, jotta jatkuva testaaminen ja reagointi on mahdollista.

 

Myös laskeutumissivut (landing page) jatkuvan kehittämisen lisäksi konversio-optimoinnin tärkeimpiä työkaluja ovat tiettyä tarkoitusta varten luodut laskeutumissivut. Laskeutumissivuja voi rakentaa CMS:llä tai joillain sähköpostimarkkinointijärjestelmillä, mutta rakentaminen on vasta ensimmäinen askel: siitä alkaa optimointi.

 

Konversio-optimointi tapoja (Lähde: Wikipedia)

 

  • Verkkosivun suunnittelu vain yhtä tarkoitusta tai tavoitetta silmällä pitäen
  • Verkkosivun sisältöelementtien eli tekstin, kuvan ja liikkuvan kuvan hyödyntäminen konversioasteen parantamisessa
  • Verkkosivun kokonaisvaltaisen käytettävyyden parantaminen esimerkiksi selkeämmällä navigaatiolla, jolla kävijä pyritään ohjaamaan nopeammin haluttuun tavoitteeseen
  • Käyttökokemuksen kasvattaminen tarjoamalla kävijän kannalta hyödyllistä ja informativista sisältöä vastikkeetta
  • Kävijän luottamuksen kasvattaminen referenssejä ja tunnettuja kumppaneita esiin tuomalla.