Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaatio -järjestelmillä on tarkoituksena automatisoida jatkuvasti toistuvia markkinoinnin prosesseja esim. sisältömakkinoinnin konseptin ympärillä. Digitaalisessa markkinoinnissa potentiaaliset asiakkaat pyritään ohjaamaan eri kanavista yrityksen verkkosivuille ja jättämään sinne digitaalisia jalanjälkiä. Näiden digitaalisten jalanjälkien seuraaminen ja niihin reagointi manuaalisesti kuluttaa runsaasti henkilöstön työaikaa ja itse asiassa se on sula mahdottomuus, jotta markkinointi viestintä voitaisiin räätälöidä henkilötasolla.

 

Järjestelmän avulla verkkosivulle saapuvat tai markkinointiviestinnän vastaanottaneet liidit ja prospektit voidaan profiloida ja pisteyttää heidän käyttäytymisen perusteella. Järjestelmän sisälle voidaan luoda "liiketoiminta logiikka", jonka perusteella myynnin ja markkinoinnin toimenpiteet voidaan sitten kohdentaa, personoida ja ajoittaa oikein. 

 

Markkinoinnin automaatio -järjestelmillä voidaan siis luoda digitaalisia ostopolkuja ja automatisoida yrityksen prosessi vastaamaan asiakkaan ostoprosessiaAutomatisointi skaalautuu yksinkertaisista tilaisuuksien kutsu-, rekisteröinti- ja palauteprosesseista aina älykkäisiin, monivaiheisia ostoprojekteja tukeviin asiakasviestinnän ohjelmiin.

 

 

Tyypillisimmin markkinoinnin automaatio -järjestelmät yhdistävät yhden ratkaisun alle mm. sähköpostimarkkinoinnin, verkkosivujen julkaisu järjestelmän, kampanjasivujen ylläpidon, analytiikan, verkkolomakkeiden ylläpidon sekä asiakkuudenhallinnan (CRM) järjestelmät. Digitaalista markkinointi tekevän henkilön työkalupakettiin kuuluu useita jopa kymmeniä työkaluja ja tiedon ja datan pitäisi virrata saumattomasti niiden välillä. Markkinoinnin automaatio -järjestelmät pyrkivät taklaamaan myös tätä haastetta.

 

Suurin hyöty on kuitenkin henkilöstön työajan vapautuminen toistuvista manuaalisista tehtävistä ja rutiineista. (Lähde: Wikipedia)