Sosiaalinen media ja markkinointi

Sosiaalisen median hyödyntämiseen myynnissä ja markkinoinnissa liittyy kiinteästi keskustelu eri SOME kanavista, verkko alustoista (Facebook, twitter, LinkedIN, Instagram, jne.) ja niiden toimivuudesta. Pitäisikö yrityksen mainostaa Facebookissa, onko meidän myyjillä LinkedIn profiilit kunnossa ja tavoittaako twitterillä edes ketään. 

 

Joku kanava toimii paremmin kuin toinen. Yhtä oikeaa vastausta ei ole. Kanava vertailun sijaan tulisi muistaa sosiaalisen median suurimman voiman: se mahdollistaa käyttäjien välisen verkostoitumisen, siihen liittyy usein yhteisöllisiä piirteitä ja SOME tavoittaa käytänössä jo miljardeja ihmisiä.

 

Kuten tiedetään yhteisöissä on voimaa ja onnistunut markkinointi voi levitä viruksen lailla ja saavuttaa isoja massoja. Ennen somea puhuttiinkin viral marketing -konseptista. Onko sinulla varaa aliarvioida sosiaalisen median voimaa?

 

LinkedIN ja B2B -markkinointi

LinkedIN on B2B -markkinoinnissa ehkä yleisimmin käytetty kanava. Sillä on yli 400 miljoonaa jäsentä. Linkedin hyödyntäminen markkinointi kanavana on sekä ilmaista, että maksullista toimintaa. 

 

PISTÄ YRITYKSEN JA TYÖNTEKIJÄN PROFIILIT KUNTOON. TUTUSTU SOCIAL SELLING -KONSEPTIIN.

 

Maksuttomaan toimintaan kuuluu se, että niin yritys kuin yksittäinen työntekijä löytyy LinkedIN yhteisöstä. Tämä on digimarkkinointia harjoittavan yrityksen perusteita.

 

Jos ja kun sosiaaliseen mediaan halutaan panostaa, niin tulee käyttää myös aikaa hekilöstön LinkedIn profiilien parantamiseen. Liian usein henkilöiden LinkedIN profiili on tehty kuin CV. Se on tehty vain mahdollista rekrytointikonsulttin yhteydenottoa varten. LinkedIN -palvelussa on kuitenkin myös muitakin kuin rekrytointikonsultit.

 

Siellä ovat sinun olemassa olevat asiakaat ja mahdolliset liidit ja prospektit. Siellä haetaan tietoa, kysellään vinkkejä ja verkostoidutaan. Potentiaalisia asiakkaita ei ensisijaisesti kiinnosta mikä titteli tai työhistoria sinulla on, vaan mitä sinulla on annettavana minulle: mitä osaat, mistä olet kiinnostunut, mitä näkemyksiä sinulla on ja ennenkaikkea millainen verkosto sinulla on ja ketä tunnet.

 

Usein toistetaan, että työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara. Markkinoinnin näkökulmasta yrityksen pitäisikin luoda työntekijöistään mielenkiintoisia persoonia ja tukea heidän brändin rakentamistaan.

 

Sisältömarkkinoinnissa yrityksen asiakas rajapinnasta pyritään rakentamaan asiantuntijoita LinkedIN on hyvä kanava osaamisen markkinointiin. LinkedIN palvelussa voidaankin rakentaa pro-aktiivisesti alan asiantuntijoita, jotka keräävät ympärilleen verkostoa. Sen lisäksi LinkedIN avulla asiakas rajapinta voi tutustua asiakkaiden ja prospektien tilanteeseen, tarpeisiin, kiinnostuksen kohteisiin, ongelmiin voidakseen palvella tätä kulloinkin parhaalla tavalla. LinkedIN:stä löytyy myös hyvät hakuominaisuudet (vielä paremmat maksullisessa Sales Navigator versiossa), joita myynti ja markkinointi voi hyödyntää prospektoinnissa tai ymmärtää asiakkuuden rakennetta.

 

Jussi Hanki (2015) on kuvannut oivallisesti miten social selling ja markkinointi nivoutuvat yhteen.

Social selling ja markkinointi
Social selling ja markkinointi

HANKI SEURAAJIA JA TESTAA YHTEISÖLLISYYDEN VOIMAA LUOMALLA RYHMÄ

 

Yksi keino hyödyntää LinkedIN palvelun yhteisöllisyyttä on luoda sinne uusi yhteisö uusi ryhmä. Sisältömarkkinoinnin konseptia mukaillen yrityksen ei kannata perustaa yhteisöä välttämättä oman yrityksen, vaan jonkin laajemman kokonaisuuden, neutraalin teeman ympärille: toimiala, haaste, teknologia, jne. Yrityksen tavoite ei siis ole ensisijaisesti markkinoida itseään, vaan edistää niitä asioita miksi yritys yritys on ylipäätään olemassa. Yhteisöstä tulee lojaalimpi, jos heillä on yhteinen "usko" niihin asioihin mitä myös yritys pyrkii ratkomaan ja kehittämään.

 

MAKSETUT KAMPANJAT. MITEN VOIN KOHDISTAA TILAPÄIVITYKSEN LINKEDIN PALVELUSSA ?

 

Se hoituu rahalla. LinkedIN  maksullisiin palveluihin kuuluu erilaisten markkinointi kampanjoiden toteuttaminen. LinkedIN tarjoaa sekä näyttömainontaa, että sponsoroitua tilapäivitystä. Mainonta näkyy LinkedIN palvelun sivuilla tai käyttäjien uutisvirrassa (sponsoroidut tilapäivitykset) ja se voidaan kohdentaa tarkasti erilaisten kriteerien avulla (yritys, toimiala, titteli, demografiset tiedot, jne.).

 

LinkedIN Small Business sivuilla on hyviä vinkkejä ja ohjeita markkinointiin ja näkyvyyden lisäämiseen.  

 

Facebook ja B2B markkinointi

"Mutta Facebookhan on kuluttaja puolen juttuja". Näin se varmaan on mutta myös facebookia kanavana ei kannata sivuuttaa ilman testaamista. Tavoittaahan sillä yli 1,5 miljardia ihmistä ja kyllä ne asiakkaatkin siellä facebookissa pyörivät - ei tosin ensisijaisesti työasioissa.

 

Facebook on siis henkilökohtaisempi kanava. Silloin myös yrityksen käyttäytyminen facebookissa pitäisi olla henkilökohtaisempaa ja "ihmismäistä". Jaa persoonallisia juttuja, kiitä, osallistua keskusteluihin, puhu kuin ihminen ihmiselle. Mikä voisi olla se laajempi teema jonka ympärille yritys voisi luoda fani klubin?

 

FACEBOOK JA MAKSETUT KAMPANJAT

 

Facebook on myös yllättävän tehokas kanava maksettujen markkinointikampanjoiden toteuttamiseen. Tämä johtuu pitkälti siitä, että mainonnan kohdentamiseen on käytössä työkaluja, jotka auttavat hakemaan kohderyhmän. Facebook business työkalujen avulla voit esim. profiloida jo olemassa olevat asiakkaasi (facebook sivusi tykkääjät) ja etsiä ko. profiilin perusteella samanlaisia prospekteja. Vaihtoehtoisesti voit myös rakentaa ideaali profiilin asiakkaalle ja hakea sen perusteella kampanjalle kohderyhmän. Käytössä on mm. seuraavat parametrit, joista Facebookilla on tietoa

 

- geolokaatio (maa, alue, postinumero),

- demografiset tekijät (sukupuoli, ikä, kieli, jne)

- mielenkiinnon alueet (musiikki, shoppailu, eläimet, jne.)

- käyttäytyminen (puhelin tyyppi, )

- sosiaaliset linkit (tykkääjät ja heidän ystävänsä)

 

Facebookista löytyy myös ns. remarketing työkalu (Website Custom Audience), jossa mainokset voidaan näyttää facebookissa niille prospekteille, jotka kävivät sivullasi tai käyttivät mobiili sovellustasi (apps). Re-marketing kampanjan sisälle voidaan rakentaa myös tarkempaa liiketoiminta logiikka. Esim. remarketing mainonta voitaisiin kohdistaa vain niille asiakkaille, jotka vierailivat tutkimassa ladattavia sisältöjä, mutta eivät jättäneet yhteystietojaan / rekisteröityneet ts. vieneet prosessia loppun asti.   

 

Facebook tarjoaa maksutonta Facebook Blueprint -koulutusta facebookin hyödyntämiseen markkinoinnissa.